מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

דרישות מקצועיות: