מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

דרישות מקצועיות: