מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

דרישות מקצועיות: