מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

דרישות מקצועיות: