מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אולפן הקלטות אודיו

דרישות מקצועיות: