מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

דרישות מקצועיות: