מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

גז - שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

דרישות מקצועיות: