מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

גז - מילוי מכלים ומכליות

דרישות מקצועיות: