מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

דרישות מקצועיות: