מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חומרי חיטוי או ניקוי – ייצורם, עיבודם, אריזתם

דרישות מקצועיות: