מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

דרישות מקצועיות: