מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

דרישות מקצועיות: