מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם – הכנתם, ייצורם, עיבודם

דרישות מקצועיות: