מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

דרישות מקצועיות: