מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

טקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה

דרישות מקצועיות: