מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

טקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה

דרישות מקצועיות: