מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

טקסטיל, דברי הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

דרישות מקצועיות: