מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פלסטיק ומוצריו - ייצור, עיבוד, מחזור

דרישות מקצועיות: