מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה(לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

דרישות מקצועיות: