מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

דרישות מקצועיות: