מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור מכרזים

מכרז לתפקיד ספרן בבית הספר מקיף אלסלאם