אגרת חופש המידע

תיאור

כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבלת מידע מרשות ציבורית.
לצורך קבלת המידע יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית.
הגשת הבקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרה

20.00

כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבלת מידע מרשות ציבורית.
לצורך קבלת המידע יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית.
הגשת הבקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרה

Tax Preparation! Tax Time! Tax Forms! NOMINATED!!

מידע נוסף

כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבלת מידע מרשות ציבורי
לצורך קבלת המידע יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית.
הגשת הבקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרה

אולי יעניין אותך גם...