מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חינוך קהילה תרבות וספורט