מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תפקיד פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני שיטור עירוני