מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תפקיד מנהל יחידת הפיקוח העירוני