מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תכנון טיילת משולבת מסחר ותיירות ת.ב.ע