מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

קול קורא לקבלת הצעות מחיר להכנת מכרז להפקעת קרקע במועצה המקומית שגב שלום