מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360