מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז עובד סוציאלי קהילתי וטיפול באלימות