מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז מתכננים טיילת משולבת מסחר ותיירות