מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז לתפקיד עוס למרכז עדי (מרחב הלב) לנערות במצבי קצה