מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז לתפקיד ספרן בבית הספר מקיף אלסלאם