מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז לתפקיד מנהל יחידת נוער בשגב שלום