מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז לפינוי, הטמנה מיחזור של ריכוז פסולת בניין ועפר