מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז טיאוט וניקיון שגב שלום סופי