מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הובלה אספקה והתקנת מתקני משחק וכושר