הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

טלפונים

כותרתטלפוןדוא"ל
לשכת ראש המועצה08-9178202lishka@segev-shalom.muni.il
לשכת מזכיר המועצה08-9178210mazkirut@segev-shalom.muni.il
גזברות08-9178208gizbarout@segev-shalom.muni.il
גביה08-9178206 noga@segev-shalom.muni.il
רכש ואספקה08-9178216soli@segev-shalom.muni.il
מחלקת רישוי עסקים08-9178222arye@segev-shalom.muni.il
תברואה08-9178213soli.aburgila@gmail.com
הנדסה08-9178226handasa@segev-shalom.muni.il
גינון ונטיעות08-9178214maharib70@gmail.com
מחלקת שפ"ע08-9178222 arye@segev-shalom.muni.il
מחלקת ביטחון ומל"ח 0505475436arye@segev-shalom.muni.il
רווחה08-6209102tsofit.goren07@gmail.com
חינוך קהילה תרבות וספורט08-9178204hinuch@segev-shalom.muni.il
המתנ"ס08-6271624segev@matnasim.org.il
מבקר המועצה ותלונות הציבור08-9178215ibrahim@segev-shalom.muni.il