דחיית מועדי מסירת מכרזים

תאריך: 12/02/2020

המועצה המקומית שגב שלום דוחה את מועד מסירת המכרזים מיום 13/02/20 ליום 20/02/20 בשעה 12.00, הפתיחה תהיה באותו יום בשעה 12.30

להלן מכרזים:

12/2019 – שיקום תשתיות וכבישים שגב שלום

01/2020 – פיתוח נופי גנני אי תנועה בין שכ' א'- ב'

02/2020 – עוז לתמורה – מקיף אלמג'ד, תב"ר 364 שגב שלום