מכרז זוטא 08/2019 : מכרז זוטא 11/2019

תאריך: 23/09/2019

המועצה המקומית שגב שלום מבטלת מכרזים אלו וזאת עקב אי רכישת מעטפות המכרזים.

בימים אלה המועצה תצא למכרז פומבי חדש לשני המכרזים.

לכן, ועדת המכרזים היום 23/09/2019 לא תתכנס.

בכבוד רב

עאמר אבו מעמר