עוד מגרש משולב בשלבי סיום

עוד מגרש משולב  בשלבי סיום
    תאריך: 18/06/2019

    ​הרבה  ברכות  עוד מגרש משולב  בשלבי סיום בשכוה 10  ליד בית ספר חדש אפאק שגב שלום   ברכות ומזל טוב