הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תמצית דוח"ות כספיים

ניתן לעיין באתר משרד הפנים לשאר הדוחות לתמצית הדוחות.

  
דו"ח
18/10/2018
21/09/2017
01/12/2016
01/12/2015