מכרז פומבי לשיפוץ מוסדות חינוך

מספר מכרז:08-2020
תאריך פרסום:28/07/2020 00:00
מועד אחרון להגשה:23/08/2020
קובץ מצורף:מכרז פומבי לשיפוץ מוסדות חינוך