מכרז פומבי הפעלת תוכניות חינוכיות לילדים ובני נוער ומבוגרים במועצה

מספר מכרז:07/2020
תאריך פרסום:22/06/2020 00:00
מועד אחרון להגשה:09/07/2020
קובץ מצורף:מכרז פומבי הפעלת תוכניות חינוכיות לילדים ובני נוער ומבוגרים במועצה