קול קורא שיתוף ציבור

מספר מכרז:03/2020
תאריך פרסום:04/03/2020 00:00
מועד אחרון להגשה:31/03/2020
קובץ מצורף:קול קורא שיתוף ציבור