עוז לתמורה – מקיף אלמג'ד – תב''ר 364

מספר מכרז:02/2020
תאריך פרסום:20/01/2020 00:00
מועד אחרון להגשה:20/02/2020
קובץ מצורף:עוז לתמורה – מקיף אלמג'ד – תב''ר 364

המועצה המקומית שגב שלום דוחה את מועד מסירת המכרזים מיום 13/02/20 ליום 20/02/20 בשעה 12.00, הפתיחה תהיה באותו יום בשעה 12.30​​