מכרז לעיצוב חזות בית ספר אלנור

מספר מכרז:11/2019
תאריך פרסום:04/09/2019 00:00
מועד אחרון להגשה:23/09/2019
קובץ מצורף:מכרז לעיצוב חזות בית ספר אלנור

אומדן מעודכן 1.8.19.pdf

מפרט טכני שגב שלום - אלנור - פיתוח חצר.pdf

PIT SG-SH 1-904-Layout1.pdf

המועצה המקומית שגב שלום מבטלת מכרז זה עקב אי רכישת מעטפות המכרזים.

בימים אלה המועצה תצא למכרז פומבי חדש למכרז חדש.

לכן, ועדת המכרזים היום 23/09/2019 לא תתכנס.