מכרז זוטא לעיצוב גנים חדשני

מספר מכרז:08/2019
תאריך פרסום:04/09/2019 00:00
מועד אחרון להגשה:23/09/2019
קובץ מצורף:עצוב גנים חדשני

גן ילדים-שכונה ד.pdf

גן ילדים-שכונה ה.pdf

שכונה ד - אומדן גן ילדים.pdf

שכונה ה - אומדן גן ילדים.pdf 

המועצה המקומית שגב שלום מבטלת מכרז זה עקב אי רכישת מעטפות המכרזים.

בימים אלה המועצה תצא למכרז פומבי חדש למכרז חדש.

לכן, ועדת המכרזים היום 23/09/2019 לא תתכנס.