מכרז מסגרת, לרכישת הדרכות והנחיות וטיפולים פרטניים וקבוצתיים –למתנ״ס שגב שלום

מספר מכרז:1/2021
תאריך פרסום:16/02/2021 00:00
מועד אחרון להגשה:25/02/2021

מייל: segev@matnasim.co.il
טלפון : 08-6271624
איש קשר: מרב דדון
עלות רכישת המכרז: ₪80
ניתן לרכוש במשרדי המתנ״ס שגב שלום