מכרז פומבי השלמת תשתיות בשכונות וותיקות

מספר מכרז:18/2020
תאריך פרסום:22/12/2020 00:00
מועד אחרון להגשה:19/01/2021
קובץ מצורף:מכרז פומבי השלמת תשתיות בשכונות וותיקות