מכרז פומבי - תכנון וניהול התכנון טיילת משולב מסחר ותיירות

מספר מכרז:11/2020
תאריך פרסום:09/09/2020 00:00
מועד אחרון להגשה:13/10/2020
קובץ מצורף:מכרז פומבי - תכנון וניהול התכנון טיילת משולב מסחר ותיירות