מחלקות

כותרת גינון ונטיעות
מנהל/ת מחארב רג'ילאת
טלפון 08-9178214
טלפון נוסף/ פקס 08-6287880
דוא"ל maharib70@gmail.com
תיאור

פעילות המחלקה:

המחלקה מטפלת באחזקת הגינון בפארקים הציבוריים ומגרשי הספורט בשגב שלום, נטיעת עצים ופרחים וכן טיפול בנוף והנוי לרווחת התושבים והמבקרים בשגב שלום. 
סדר הופעה 9
קבצים מצורפים

גינון ונטיעות

מנהל/ת:מחארב רג'ילאת
טלפון:08-9178214
טלפון נוסף/ פקס:08-6287880
דואל:maharib70@gmail.com 

פעילות המחלקה:

המחלקה מטפלת באחזקת הגינון בפארקים הציבוריים ומגרשי הספורט בשגב שלום, נטיעת עצים ופרחים וכן טיפול בנוף והנוי לרווחת התושבים והמבקרים בשגב שלום.